- -
UPV
 

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

DOCUMENTACIÓ

PROGRAMES de Pràctiques

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

COVID-19

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Prácticas en Empresas
La Calculadora de pràctiques és una nova aplicació web que facilita la tramitació d'una pràctica. Permet simular les condicions de realització de la pràctica i generar el/els conveni/s que la formalitzen, evitant errors.
Para recuperar una copia auténtica de la documentación tramitada, introduce el Código Seguro de Verificación (CSV) que se te envió por correo electrónico
Información para el tutor UPV: ventajas, responsabilidades y condiciones del tutor UPV de prácticas en empresas.

EMAS upv