- -
UPV
 

COVID-19

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

PROGRAMES de Pràctiques

DOCUMENTACIÓ

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Normativa UPV de Prácticas en Empresas
Prácticas en Empresas Menu MARCO LEGAL Normativa UPV de Prácticas en Empresas  ...
Modificació del 19 de desembre de 2019 del Reglament sobre pràctiques en empreses i institucions dels estudiants de la UPV 2015328Kb
Text Consolidat del Reglament que regula les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants de la Universitat **Politý*cnica de **Valý*ncia amb l'acord adoptat pel Consell de Govern d'aquesta Universitat durant la sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2019 sobre la modificació del citat Reglament.
Reglamento sobre prácticas en empresas e instituciones de los estudiantes de la UPV 2015292Kb
Reglamento que regula las prácticas académicas externas de los estudiantes de la Universitat Politècnica de València.
Resolució sobre la borsa mínima de pràctiques en empreses 2 d'octubre 2020567Kb
Resolució de Vicerector d'Ocupació i Emprenedoria de la UPV, del dia 2 d'octubre de 2020, per la qual es prorroga la vigència de la resolució del mateix vicerector del dia 2 d'octubre de 2017
Resolució sobre la borsa mínima de pràctiques en empreses 2 d'octubre 2017709Kb
Resolució de Vicerector d'Ocupació i Emprenedoria de la UPV, del dia 2 d'octubre de 2017, per la qual s'aprova un import mínim de bossa econòmica d'ajuda a l'estudi per als estudiants de pràctiques acadèmiques externes.
Resolución sobre las prácticas solidarias825Kb
Resolución del Vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la UPV, del día 27 de noviembre de 2018, por la cual se aprueba la posibilidad de exención de bolsa de ayuda al estudio y límites a la misma, dirigido a los estudiantes de prácticas externas dentro de la modalidad de prácticas solidarias.

EMAS upv