- -
UPV
 
Informació General
Docència en xarxa Informació General  ...


Per a treballar en la millora del rendiment acadèmic dels estudiants, la Universitat Politècnica de València ha definit una línia d'acció d'intensificació de l'ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions en la docència. En aquest marc, la UPV ofereix el Pla DOCÈNCIA EN XARXA, que el seu objectiu és incentivar en el professorat l'elaboració de materials educatius reutilitzables en format digital.

Els materials educatius hauran d'elaborar-se en format digital, de manera que puguen ser emmagatzemats en bases de dades, distribuïts a través de la xarxa i accessibles des de qualsevol navegador estàndard. Aquests materials podran ser:

  • Objectes d'aprenentatge: grabacions polimedia y polimedia Plus, videos didàctics, videos screencast, laboratoris virtuals i articles docents.
  • Mòduls d'aprenentatge.
  • Enregistraments de videoApunts.
  • Cursos MOOC.

Els objectes d'aprenentatge elaborats s'inclouran en el repositori institucional de la UPV (RiuNet).

Per a la formació específica dels professors de la UPV en els aspectes relatius a la preparació i elaboració dels continguts s'ha programat un calendari d'activitats. La inscripció podrà realitzar-se en els períodes establits mitjançant la Intranet. Addicionalment, si necessites assessorament per a la seua realització, mana un correu a docenciaenred@upv.es i ens posarem en contacte amb tu.


EMAS upv