- -
UPV
 
Foto principal

PLA DOCÈNCIA EN XARXA

Per a treballar en la millora del rendiment acadèmic dels estudiants, la Universitat Politècnica de València ha definit una línia d'acció d'intensificació de l'ús de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions en la docència. En aquest marc, la UPV ofereix el Pla DOCÈNCIA EN XARXA, que el seu objectiu és incentivar en el professorat l'elaboració de materials educatius reutilitzables en format digital.

Els materials educatius hauran d'elaborar-se en format digital, de manera que puguen ser emmagatzemats en bases de dades, distribuïts a través de la xarxa i accessibles des de qualsevol navegador estàndard. Els objectes d'aprenentatge elaborats s'inclouran en el repositori institucional de la UPV (RiuNet).

EL PLA DOCÈNCIA EN XARXA ESTÀ PROMOGUT PER:


EMAS upv