- -
UPV
 
Armarios de Diseño

Armaris Biblioteca ETSED

0-UPV Publicacions docents UPV
0-0 Temes diversos
0-11 Àlgebra
0-12 Càlcul
0-13 Teoria de funcions
0-14 Equacions funcionals
0-16 Probabilitat i estadística
0-17 Investigació operativa
0-18 Anàlisis numèrica
0-21 Física
0-23 Dissenyadors
0-25 Disseny
0-26 Fotografia. Música. Teatre. Periodisme
0-28 Tècniques artístiques i color
0-30 Història de l'art
0-32 Literatura
0-40 Idiomes. Lingüística
0-41 Dret i legislació
0-42 Sociologia i política. Treball i població
0-51 Topografia. Astronomia
1-12 Biologia genètica. Citologia
1-13 Contaminació. Medi ambient. Ecologia
1-20 Biomedicina
1-68 Org. de la producció i administració d'empreses.
1-69 Màrketing i publicitat
2-11 Dibuix
2-13 Geometria descriptiva
2-21 Construcció
2-25 Instal·lacions
2-41 Urbanisme. Planificació territorial
2-43 Enginyeria sanitària
3-00 Enginyeria (generalitats)
3-01 Enginyeria humana
3-10 Fonts d'energia
3-11 Resistència de materials
3-12 Estructures metàl·liques
3-13 Estructures: teoria i càlcul
3-14 Formigó (material i estructures)
3-23 Obres hidràuliques
3-24 Mecànica de fluids i hidràulica
3-31 Ciència dels materials
3-51 Geologia i climatologia
3-52 Geotècnia. Enginyeria militar i naval
Armaris Biblioteca ETSED
3-54 Transports
3-55 Aviònica, navegació i circulació aèria
3-56 Aeroports i infraestructura del transport aeri
3-57 Aeronaus i vehicles espacials
3-58 Propulsió
4-10 Química inorgànica
4-11 Química general
4-13 Química orgànica
4-14 Fisicoquímica
4-15 Anàlisi químic
4-16 Tecnologia química
4-21 Electrotècnia
4-22 Línies i xarxes
4-23 Màquines i motors elèctrics
4-25 Electrónica
4-31 Enginyeria mecànica
4-33 Motors
4-41 Metal·lúrgia i siderúrgia
4-51 Calor. Termodinàmica. Tecnologia tèrmica
4-52 Física i tecnologia nuclear
4-60 Enginyeria del software i sistemes...
4-61 Servosistemes i automatismes
4-62 Ordinadors
4-63 Computació. Intel·ligència arificial
4-64 Lenguatges i tècniques de programació
4-65 Telecomunicacions
4-66 Sistemas d´imatge
4-67 Sist. Operativos. Xarxes d'ordinadors
4-68 Processament de senyals
4-69 World wide web
4-70 Processadors de text. Autoediciò i impressiò
4-71 Indústries bàsiques
4-76 Informàtica gràfica
4-81 Economia
4-9 Aliments. Cuina
6-1 Psicologia i educació
6-2 Geografia i història
6-21 Viatges i turisme
7-1 Orientació universitària
7-3 Ciència, tecnologia, societat
9-50 Sala Pedro Coca (preguntar taulell)
9-99 Compactus (preguntar taulell)
O-A Obres antigues (preguntar taulell)
O-G Obres generals

EMAS upv