- -
UPV
 
Servicios

A causa de la situació provocada pel COVID-19 alguns serveis han modificat el seu funcionament. Informa't ací o en la biblioteca.

CONSULTA EN SALA

Tots els llibres es troben en accés lliure a la sala, excepte aquell material que per raons de protecció (CD-ROM, DVD, PFC...) es troba en el despatx de la biblioteca. L' armari 9-99 Compactus, la donació Pedro Coca 9-50 i les Obres Antigues es guarden als dipòsits de la biblioteca.

Per a consultar-los no cal pertànyer a la comunitat universitària de la UPV.

Tant des dels ordinadors de la biblioteca com des d'Internet es pot accedir al Polibuscador, el qual ens permet la cerca dels recursos disponibles, no solament a la nostra biblioteca, sinó a qualsevol de les biblioteques de la UPV.PRÉSTEC

Per a poder accedir al servei de préstec és imprescindible pertànyer a la comunitat universitària i presentar el carnet de la UPV o el DNI.

Les condicions per als documents en préstec són les següents:

Préstec normal

Préstec reduït (Pel·lícules i Revistes)

Portàtils

Reserves

Estudiants

15 dies

7 dies

7 dies

Reservable

PAS-PDI

15 dies

7 dies

No tenen préstec de portàtils

Màxim 25
reserves d'exemplars prestats o disponibles
.

Altres grups

15 dies

7 dies

No tenen préstec de portàtils

Màxim 25
reserves d'exemplars prestats

Renovacions

Màxim 4 mesos

Màxim 2 mesos

1 renovació

Màxim 2 setmanes

Termini per arreplegar les reserves: 2
dies

Sancions

1 dia x dia d'endarreriment

4 dies x dies d'endarreriment

Els dies en els quals la biblioteca està tancada no comptabilitzen.

Límit de
préstec

30 documents en total (dels quals, només 1 portàtil i 1 cabina)

També es poden prestar les revistes de l'hemeroteca de l'ETSID. El préstec serà de set dies renovables un màxim de 2 mesos.


En períodes de vacances s'establiran préstecs especials, que es perllongaran durant tot el període no lectiu.

Per a realitzar préstecs de llarga duració, el personal docent i investigador pot sol·licitar en préstec materials de les Biblioteques UPV durant un curs acadèmic (fins al 30 de juny). Per a això, cal presentar en la Biblioteca que continga els fons, aquest formulari de petició. L'autorització del préstec estarà subjecta a criteris com nombre d'exemplars, nombre d'usos, etc. Aquest préstec també es pot autoritzar per al personal adscrit a altres entitats, com Serveis UPV.

Préstec d'ordinadors portàtils

A la biblioteca de l'ETSID oferim el servei de préstec d'ordinadors portàtils en exclusiva per als estudiants de l'ETSID. Disposem de 20 ordinadors amb un préstec de 7 dies, 5 d'aquests amb la llicència de la suite d'Adobe CC, i 5 ordinadors amb préstec d'un dia. Consulta el conjunt de programes instal·lats
L'horari d'atenció per al préstec i devolució de portàtils és de 9:00h a 20:00h de dilluns a divendres.

Préstec d'altres dispositius

En el taulell d'informació podràs demanar en préstec auriculars, calculadores científiques, carregadors de mòbil i regletes.

A més disposem de 11 calculadores programables Texas Instruments TI-nspire CX CAS.

Tots aquests dispositius tenen un préstec d'1 dia.

RENOVACIÓ DELS PRÉSTECS

Els exemplars en préstec es poden renovar fins a un període màxim de 4 mesos, sempre que no estiguen reservats per un altre usuari i que no es es tinguen llibres pendents de retornar.

Aquesta operació es pot realitzar des de:

  • L'apartat "La Meua biblioteca" que podem trobar tant en Polibuscador com en Poliformat o en la intranet.

  • Per telèfon (96 387 700 Extensió 78150 i 78829)

  • Acudint al taulell de préstec

  • Des de la màquina d'autopréstec

Els préstecs es renoven de manera automática 2 dies abans de la data de venciment si el llibre compleix les condicions per a ser renovat. Si no pot ser renovat, rebràs un correu d'avís de devolució.

RESERVES

Es poden reservar fins a un màxim de 25 documents. S'accedeix des de PoliBuscador., una vegada localitzat l'exemplar desitjat, prement a reservar en l'apartat d'opcions de sol·licitud.

Quan el document està disponible per a arreplegar, es rep un missatge d'avís per correu electrònic, i l'usuari té dos dies hàbils per a arreplegar-lo al taulell de la biblioteca. Si quan es rep l'avís ja no necessita el document, pot esborrar la reserva des de el PoliBuscador. Una vegada identificat, a través de La Meua Biblioteca > Sol·licituds > Cancel·lar; o des de la Intranet de la Universitat, per mitjà de l'opció Serveis de Biblioteca > La Meua Biblioteca.

AUTOPRÉSTEC

La Biblioteca de Disseny compta amb el servei d'Autopréstec de llibres. Aquest es realitza a través d'una màquina, sense haver de passar pel taulell de la biblioteca. Es podran prestar, renovar i retornar llibres d'aquesta biblioteca. També ofereix l'accés al compte d'usuari.

La màquina d’Autopréstec està situada al costat del taulell de préstec de la biblioteca.

Per a què he de continuar usant el taulell?

Haurem de continuar usant el taulell de la biblioteca quan necessitem prestar o retornar els documents annexos que porta l'exemplar. Sempre que tingues dubtes sobre el funcionament d'aquest servei, pots posar-te en contacte amb nosaltres.

Manual d'ús de l'autopréstecINFORMACIÓ I FORMACIÓ

El personal de la biblioteca atendrà qualsevol dubte o sol·licitud d'informació formulada de manera presencial o telefònica i en línia (a través del correu electrònic, el xat o el formulari de la Biblioteca Respon).

Així mateix, la biblioteca ofereix el servei de Cita prèvia, en què un bibliotecari ajudarà a resoldre necessitats d'informació més extenses o especialtizades.

La funció de la biblioteca respecte a la formació en competències informacionals (cerca, ús i gestió de la informació) es materialitza en la realització de diferents activitats:

  • Participació en les Jornades d'Acollida

  • Sessions de formació sobre serveis o recursos de la biblioteca

  • Oferta de cursos i tallers a través del CFPo del ICE

  • Sessions a la carta, prèvia sol·licitud dels professors

I en la creació de materials de recolzament per a l'autoaprenentatge:


ADQUISICIÓ DE DOCUMENTS

El professorat, personal investigador, PAS i alumnat, poden sol·licitar la compra de qualsevol tipus de document, l'adquisició definitiva del qual serà avaluada pel personal d'Adquisicions de la biblioteca.

  • Suggeriment de compra de més exemplars d'un documente existent en les coleccions UPV: una vegada trobat el document en polibuscador, prem sobre la pestanya Sol·licituds i selecciona l'opció Suggeriment de compra.

  • Nova adquisició d'un document que no forma part de les nostres coleccions: la compra de documents nous es pot fer a través de Polibuscador o intranet >La Meua Biblioteca > Sol·licituds > Suggeriment de compra, emplenant les dades del recurs que es desitja solicitar.

Quan un document no estiga disponible en les col·leccions de la UPV, també es podrà valorar l'accés a través del servei de préstec interbibliotecari.

Més informació.


EMAS upv