- -
UPV
 
Informació general

La Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronómica i del Medi Natural forma part de la xarxa de biblioteques de la UPV, i té com a objectiu facilitar l'accés a la informació científica i cultural, mitjançant la conservació increment i difusió dels fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals de la Universitat.

USUARIS

La biblioteca dóna servei a tota la comunitat universitària i en funció del col·lectiu al que es pertany s'aplicaran condicions d'ús específiques.

Per a utilitzar alguns serveis (préstec, ús de cabines, etc.) és necessària l'acreditació mitjançant el carnet UPV o el DNI.

A més, conscient del seu impacte en la societat, sempre que és possible la Biblioteca obri els serveis al públic en general.

HORARI

De dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 h és el horari habitual

Per a horaris especials consulta el nostre calendari:

EQUIPAMENT I ESPAIS

  • La Biblioteca disposa d'una superfície de 600 metres quadrats
  • 215 llocs de lectura
  • 4 llocs de lectura adaptats
  • 4 ordinadors per a la consulta de Polibuscador
  • 2 ordinadors amb accès a Internet
  • En la segona planta hi ha dotze cabines d'estudi de préstec preferent al alumnat de l'ETSEAMN

PLANOL PLANTA PRIMERA

PLANOL PLANTA SEGONA:

RECOMANACIONS D'US

    Desconnecteu els mòbils abans d'entrar a la biblioteca.

    No es pot entrar menjar ni beguda, tan sols aigua

    Està prohibit fumar

    Els llibres consultats s'han de tornar al seu lloc a la prestatgeria

    Guardeu silenci

    Utilitzeu el material com si fóra propi

Totes aquestes normes s'hagen arreplegades en la Normativa de les Biblioteques UPV - 2014


EMAS upv