- -
UPV
 
Informació general

La Biblioteca de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural forma part de la xarxa de biblioteques de la UPV, i té com a objectiu facilitar l'accés a la informació científica i cultural, mitjançant la conservació, increment i difusió dels fons bibliogràfics, documentals i audiovisuals de la Universitat.


SOBRE LA BIBLIOTECA

Coneixeu l'espai de la Biblioteca:

USUARIS

La biblioteca dóna servei a tota la comunitat universitària i en funció del col·lectiu al qual es pertany s'aplicaran condicions d'ús específiques.

Per a utilitzar alguns serveis (préstec, ús de cabines, etc.) és necessària l'acreditació mitjançant el carnet UPV o el DNI.

A més, conscient del seu impacte en la societat, sempre que és possible la Biblioteca obri els serveis al públic en general.

HORARI

De dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 hores és el horari habitual

Consulteu el nostre calendari amb informació detallada:

EQUIPAMENT I ESPAIS

La Biblioteca disposa d'una superfície de 600 metres quadrats, distribuïda de la següent manera:;

 • 215 llocs de lectura;
 • 4 llocs de lectura adaptats;

 • 4 ordinadors per a la consulta de Polibuscador;
 • 2 ordinadors amb accés a Internet;

 • Dotze cabines d'estudi de préstec preferent a l'alumnat de l'ETSEAMN. Es troben a la segona planta. Normes d'ús de les cabines.

PLANOL PLANTA PRIMERA

PLANOL PLANTA SEGONA

RECOMANACIONS D'ÚS

 • Silencieu els mòbils en entrar a la biblioteca;
 • No es pot entrar menjar ni beguda, tan sols aigua;
 • Està prohibit fumar;
 • Torneu al seu lloc a la prestatgeria, els llibres consultats;
 • Manteniu un ambient d'estudi;
 • No ratlleu les taules i utilitzeu el material com si fóra propi.

Totes aquestes normes es troben arreplegades en la Normativa de les Biblioteques UPV - 2014.


EMAS upv