- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica

90 crèdits

Veure DOGV
(2024/2025)
Permet accedir a beques

60 places
(2024/2025)

Introducció

L'enginyeria biomèdica és la disciplina que aplica els principis i mètodes de l'enginyeria a la comprensió, definició i resolució de problemes en biologia i medicina.

La demanda d'enginyers per a la concepció, el disseny, la instal·lació i l'ensinistrament en l'ús d'equips i instruments mèdics ha anat creixent a mesura que avançava la tecnologia mèdica. Aquests aspectes essencials de les tecnologies sanitàries estan actualment recollits en les directives europees i en les legislacions de tots els països desenvolupats.

Els continguts d'aquest màster interuniversitari han sigut elaborats per professorat dels departaments de les escoles tècniques superiors d'Enginyeria Industrial i d'Enginyeria de Telecomunicació de la Universitat Politècnica de València, i de les facultats de Medicina i de Ciències Físiques de la Universitat de València, amb l'objectiu d'oferir una formació mixta de qualitat en l'àmbit de l'enginyeria biomèdica.

Objectius

L'objectiu principal d'aquest màster és la formació d'enginyeres i enginyers biomèdics capacitats per al projecte i el desenvolupament d'equips i sistemes sanitaris i d'instrumentació mèdica en llocs de suport tecnològic en hospitals, indústria sanitària i centres de recerca.

Segell EUR-ACE

Aquest títol compta amb el segell de qualitat internacional EUR-ACE.

Estructura del màster

El Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica té una duració d'1,5 anys (90 ECTS), i en aquest, l'alumnat ha de cursar diferents matèries en funció del grau cursat prèviament.

Tota l'estructura es pot consultar de manera integral i actualitzada en la secció d'assignatures.

De forma resumida, hi ha dues vies principals d'accés, amb diferents continguts:

OPCIÓ A: accés des del Grau en Biotecnologia

Primer Semestre

 • Matèria: Deep learning and sytems 4,5 ECTS
 • Matèria: Anàlisi de dades 4,5 ECTS
 • Matèria: Precision medicine 4,5 ECTS
 • Matèria: Disseny de dispositius i sistemes 4,5 ECTS
 • Matèria: Tecnologies biomèdiques II 9 ECTS
 • Matèria: Projecte d'R+D 3 ECTS

TOTAL 30 ECTS

Segon Semestre

 • Matèria: Gestió de qualitat i investigació 13,5 ECTS
 • Matèria: Intel·ligència artificial en salut 4,5 ECTS
 • Matèria: Pràctiques d'empresa I 12 ECTS

TOTAL 30 ECTS

Tercer Semestre

 • Matèria: Pràctiques d'empresa II* 18 ECTS
 • Matèria: Treball final de màster 12 ECTS

TOTAL 30 ECTS

*L'alumnat pot cursar part d'aquesta matèria amb assignatures.

Opció B: accés des de graus afins

(Enginyeria de Tecnologies Industrials, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Química, Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Enginyeria Informàtica, Enginyeria d'Organització Industrial, Enginyeria de l'Energia i Grau en Física).

Primer Semestre

 • Matèria: Fonaments d'enginyeria 12 ECTS
 • Matèria: Fonaments de ciència de la salut 18 ECTS

TOTAL 30 ECTS

Segon Semestre

 • Matèria: Gestió de qualitat i investigació 13,5 ECTS
 • Matèria: Intel·ligència artificial en salut 4,5 ECTS
 • Matèria: Pràctiques d'empresa I 12 ECTS

TOTAL 30 ECTS

Tercer Semestre

 • Matèria: Deep Learning and sytems 4,5 ECTS
 • Matèria: Anàlisi de dades 4,5 ECTS
 • Matèria: Precision medicine 4,5 ECTS
 • Matèria: Disseny de dispositius i sistemes 4,5 ECTS
 • Matèria: Treball final de màster 12 ECTS

TOTAL 30 ECTS

Dirigit a

 • Persones titulades en el Grau en Enginyeria Biomèdica.
 • Titulats i titulades en: Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials, Enginyeria de Telecomunicació, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Química, Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Enginyeria Informàtica, Enginyeria d'Organització Industrial, Enginyeria de l'Energia i Grau en Física.

Criteris d'admissió

 • Per a accedir al màster, l'estudiant ha d'estar en possessió del títol de Grau en Enginyeria Biomèdica o els títols assenyalats.
 • Currículum

Organització

 • Universitat Politècnica de València
 • Universitat de València (Estudi General)

Participants

 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial
 • Facultat de Medicina i Odontologia
 • Facultat de Ciències Físiques


EMAS upv