- -
UPV
 

Segell d'excel·lència EUR-ACE

La Universitat Politècnica de València ofereix títols amb el segell d'excel·lència internacional EUR-ACE. Aquest segell acredita que els estudis compleixen amb escreix les exigències professionals de l'enginyeria. Aquest segell el concedeix la reconeguda agència European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), a través de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA).Titulacions de la UPV amb el segell EUR-ACE de l'agència europea ENAEE  L'agència ENAEE 

La Xarxa Europea per a l'Acreditació d'Enginyeria (ENAEE, en les sigles en anglès) es va fundar al febrer del 2006 amb els objectius següents:
- Crear confiança en els sistemes d'acreditació dels programes de grau d'enginyeria a Europa.
- Facilitar l'intercanvi d'informació.
- Arribar a acords voluntaris sobre l'acreditació dels programes educatius d'enginyeria i reconèixer les qualificacions d'enginyeria.
- Elaborar normes per als requisits de competència dels enginyers graduats.


L'ENAEE és l'organisme europeu encarregat d'atorgar l'autorització a les agències d'acreditació per a concedir el segell EUR-ACE en primer i segon cicle dels programes d'enginyeria convenientment acreditats. Els membres de l'ENAEE són agències i organitzacions professionals relacionades amb l'educació i la formació de professionals de l'enginyeria.


L'aplicació del sistema d'EUR-ACE va començar el 2007, amb l'adjudicació dels primers certificats. De llavors ençà, l'ENAEE ha acreditat vora 2.000 programes en més de 20 països.El segell EUR-ACE 

El sistema d'EUR-ACE incorpora l'opinió i la perspectiva dels principals interessats: estudiants, institucions d'educació superior, ocupadors, organitzacions professionals i organismes d'acreditació.


A fi d'assegurar que els programes d'educació d'enginyeries formen graduats que puguen demostrar aquestes competències, aquests programes estan sotmesos a l'acreditació pel seu col·legi professional o d'un altre organisme d'acreditació que duga a terme l'acreditació basada en els programes.


Heus ací les característiques del certificat d'EUR-ACE:
- Inclou totes les disciplines d'enginyeria i perfils, és reconegut internacionalment i facilita la mobilitat acadèmica i professional.
- Dóna valor internacional i el reconeixement de la qualificació d'enginyeria, i s'atorga als programes que compleixen els nivells de resultats del programa.
- Respecta la gran diversitat de l'educació en enginyeria en l'espai europeu d'educació superior.
- S'ha creat un sistema de qualitat per als programes de grau d'enginyeria acreditats que comparteixen objectius i punts de vista comuns.El valor del segell EUR-ACE  

- És reconegut internacionalment i facilita la mobilitat acadèmica i professional.
- Per als estudiants d'enginyeria i graduats, garanteix que el programa amb el certificat EUR-ACE compleix els màxims nivells europeus i internacionals de qualitat i és reconegut pels ocupadors a Europa.
- Pel que fa als ocupadors, els assegura que el coneixement, la comprensió i les capacitats pràctiques dels candidats compleixen els nivells internacionals de qualitat de l'educació en enginyeria.
- Pel que fa a les universitats, és una verificació addicional de l'alta qualitat de l'educació en els graus d'enginyeria i proporciona un incentiu perquè els futurs alumnes puguen triar un programa amb aquest certificat.
Notícies publicades a la web de la UPV UPV
UPV
UPV

EMAS upv