- -
UPV
 
Gestión del TFM

El Treball Fi de Màster (TFM) representa l'últim pas abans de sortir de la Universitat dels alumnes que estan cursant un Màster. En el preàmbul de la normativa marc de la UPV, que és la que regeix totes les fases de l'procés, defineix el TFM com & # 8220; una activitat autònoma de l'estudiant amb el suport d'un o més tutors on el resultat final ha de ser sempre un treball individual de l'estudiant, defensat davant d'un tribunal & # 8221 ;.

En el cas del Màster en Enginyeria Biomèdica el TFM ha de consistir en & # 8220; La realització, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits de el pla d'estudis, d'un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari, consisteix en un projecte integral d'Enginyeria Biomèdica de naturalesa professional en el qual se sintetitzen les competències adquirides en els ensenyaments & # 8221 ;.

En aquesta pàgina podràs trobar informació sobre el procés i els tràmits a realitzar per completar amb èxit aquest punt i final del Màster.

EMAS upv