- -
UPV
 

Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

Els perfils professionals relacionats amb les finances, la fiscalitat i la comptabilitat són altament demandats en el món empresarial. Aquestes disciplines es caracteritzen actualment per requerir professionals qualificats en un entorn cada vegada més canviant i dinàmic.

La innovació en productes financers, els canvis reguladors, per exemple en comptabilitat i fiscalitat, requereixen l'ús de judicis professionals cada vegada més sofisticats. Tot això demanda una formació de postgrau de nivell.

Els titulats i titulades del Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal ocupen perfils professionals de gestoria de fons, assessorament de capitals, anàlisi financer, assessoria fiscal, direcció financera, cap d'administració, assistent d'auditoria i intervenció financera, entre altres.

Objectius

L'objectiu d'aquests estudis de màster és proporcionar una formació ajustada a les necessitats de la realitat empresarial que permeta a l'estudiant adquirir competències en àrees com ara finances, fiscalitat, comptabilitat, auditoria, banca, borsa, etc.

A més d'obtenir aquest perfil professional, el Màster té com a objectiu paral·lel al primer la formació de futurs investigadors en les àrees ressenyades, amb la finalitat que els titulats puguen continuar estudis de doctorat.

Dirigit a

Dirigit preferentment a titulades i titulats en Administració d'Empreses, en Finances i Comptabilitat, i en Negocis Internacionals. Es valoraran altres titulacions amb un perfil afí.

L'estudiantat estranger no provinent de països de parla hispana i el títol d'accés al Màster del qual no s'haja cursat en castellà, ha d'acreditar el coneixement de l'idioma espanyol. S'ha d'acreditar com a mínim un nivell B2, i s'accepten com a vàlids els certificats emesos per l'Institut Cervantes, l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI), CertAcles i el SIELE. En casos excepcionals no continguts en aquest acord, es pot considerar la realització d'una entrevista, a proposta de la direcció acadèmica del títol (DAT), per a valorar els coneixements lingüístics.

Més informació sobre el perfil d'ingrés en: Accés i admissió

Criteris d'admissió

Titulacions esmentades, per expedient acadèmic.

Organització

Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses


EMAS upv