- -
UPV
 

Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Els perfils professionals relacionats amb les finances, la fiscalitat i la comptabilitat són altament demandats en el món empresarial. Aquestes disciplines es caracteritzen actualment per requerir professionals qualificats en un entorn cada vegada més canviant i dinàmic.

La innovació en productes financers, els canvis reguladors, per exemple en comptabilitat i fiscalitat, requereixen l'ús de judicis professionals cada vegada més sofisticats. Tot això demanda una formació de postgrau de nivell.


EMAS upv