- -
UPV
 

Grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors

Grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València
Crédits ECTS: 180 (3 anys)

Presentació del grau

El disseny arquitectònic d'interiors és un àmbit interdisciplinari que utilitza la creativitat, la comunicació en la representació i la tecnologia des d'una orientació artística associada a la disciplinària, per a l'aplicació professional en l'empresa i en les indústries productives de l'edificació, culturals i de l'oci.

Té com a objectiu la formació multidisciplinària de professionals amb coneixements, capacitats i habilitats creatives i tecnològiques per a dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes professionals d'interiorisme relacionats amb l'encàrrec professional, i mediar-hi.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots passar un semestre en alguna de les 120 universitats de 35 països diferents amb les quals l'ETSA té convenis d'intercanvi.

Les práctiques en empresa no estan reglades en el Pla, però es preveuen com a convalidables; es poden fer en empreses del sector dels serveis i en empreses productives en què el disseny tinga un paper rellevant; estudis de decoració i fotografia; fundacions culturals; i ceràmiques i mobiliari. Són de caràcter voluntari i es poden convalidar per crèdits.

Eixides professionals

El dissenyador d'interiors és un professional capaç d'analitzar, investigar i projectar; de dirigir equips i executar obres de disseny d'interiors; i també d'actuar com a interlocutor directe davant les administracions públiques en l'àmbit de la seua professió. És un professional mediador entre tecnologia, art, cultura, producció i consum que resulta imprescindible en la societat actual. Avui la innovació impulsada pel disseny, el disseny per a la sostenibilitat i el disseny per a tots contribueixen a desenvolupar solucions estètiques, socials i ambientalment correctes, i a impulsar un consum més responsable i una nova idea de benestar. El disseny és factor determinant en la gestió global de l'empresa per a optimitzar recursos i assenyalar diferències i posicionaments que hi possibiliten l'augment de l'eficiència i la qualitat.

Continuació d'estudis

El Grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors permet l'accés als màsters universitaris impartits per la UPV següents: Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny (especialització en Disseny d'Interiors); Arts Visuals i Multimèdia; i Producció Artística. També es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d'anivellament oportunes.


EMAS upv