- -
UPV
 
Grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 9,00
(2023/2024)

250 places
(2023/2024)

Presentació del grau

El disseny arquitectònic d'interiors és un àmbit interdisciplinari que utilitza la creativitat, la comunicació en la representació i la tecnologia des d'una orientació artística associada a la disciplinària, per a l'aplicació professional en l'empresa i en les indústries productives de l'edificació, culturals i de l'oci.

Té com a objectiu la formació multidisciplinària de professionals amb coneixements, capacitats i habilitats creatives i tecnològiques per a dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes professionals d'interiorisme relacionats amb l'encàrrec professional, i mediar-hi.

Eixides professionals

El dissenyador d'interiors és un professional capaç d'analitzar, investigar i projectar; de dirigir equips i executar obres de disseny d'interiors; i també d'actuar com a interlocutor directe davant les administracions públiques en l'àmbit de la seua professió. És un professional mediador entre tecnologia, art, cultura, producció i consum que resulta imprescindible en la societat actual. Avui la innovació impulsada pel disseny, el disseny per a la sostenibilitat i el disseny per a tots contribueixen a desenvolupar solucions estètiques, socials i ambientalment correctes, i a impulsar un consum més responsable i una nova idea de benestar. El disseny és factor determinant en la gestió global de l'empresa per a optimitzar recursos i assenyalar diferències i posicionaments que hi possibiliten l'augment de l'eficiència i la qualitat.

Mobilitat internacional i pràctiques

Tindràs l'oportunitat de fer pràctiques professionals en alguna de les entitats (empreses, estudis professionals, instituts tecnològics, organismes i institucions tant de l'àmbit públic com del privat) amb què l'ETS d'Arquitectura i la UPV han signat convenis de col·laboració.

Aquestes pràctiques es gestionen a través de la Unitat de Pràctiques en Empreses de l'Escola, i es fan sempre sota la supervisió d'un tutor acadèmic, a fi d'assegurar-hi les millors condicions laborals possibles i la màxima utilitat formativa.

Continuació d'estudis

El Grau en Disseny Arquitectònic d'Interiors permet l'accés als màsters universitaris impartits per la UPV següents: Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny (especialització en Disseny d'Interiors); Conservació del Patrimoni Arquitectònic; i Arquitectura del Paisatge. També es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 156,00 18,00 0,00 6,00 240,00

EMAS upv