Adaptats a tu

Els serveis de formació permanent de la UPV s’estan transformant per a poder ser més intuïtius i accessibles des dels telèfons mòbils, sense necessitat d’ús d’ordinadors o tauletes. Al seu torn, s’ha potenciat la formació en línia i en línia síncrona, i s’està treballant per a flexibilitzar els processos, de manera que puguem respondre ràpidament a les necessitats formatives, mantenint la qualitat.