Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat

El Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat és responsable de generar una comunitat participativa i socialment responsable, amb un fort sentiment de pertinença a la UPV.

La programació de les seves activitats es dirigeix a formar de manera integral els estudiants a través de programes transdisciplinars, activitats associatives, culturals, esportives, de voluntariat, etc., relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible, basades en els principis d’igualtat, diversitat i inclusió social.

Entre les funcions d’aquest vicerectorat hi ha la de fomentar la cultura participativa, preservar el patrimoni, promoure la ciència oberta, fomentar la Responsabilitat Social Universitària (RSU), afavorir la solidaritat i el compromís social, garantir la igualtat i la diversitat, integrar a persones amb diversitat funcional, donar suport a l’educació permanent i incentivar que els egressats continuïn vinculats amb la UPV.

Àrees

Àrea d’Acció Cultural

L’Àrea d’Acció Cultural desenvolupa les accions, els programes i les iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat relacionades amb fomentar la cultura participativa, la col·laboració transdisciplinar i la formació integral.

Llegir més

Àrea d’Acció Social

L’àrea d’Acció Social desenvolupa les accions, els programes i les iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat relacionades amb l’organització d’activitats de sensibilització, formació i promoció de valors i actituds centrats en la solidaritat.

Llegir més

Alumni UPV

Alumni UPV és el servei oficial de la Universitat Politècnica de València que desenvolupa les accions, programes i iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat adreçats a mantenir viu el contacte amb les seues titulades i titulats.

Llegir més

Àrea de Fons d’Art i Patrimoni UPV

L’Àrea de Fons d’Art i Patrimoni UPV desenvolupa les accions, els programes i les iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat relacionades amb preservar i posar en valor les col·leccions i museus de la UPV.

Llegir més

Editorial UPV

L’Editorial UPV desenvolupa les accions, els programes i les iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat relacionades amb fomentar l’edició en obert i dissenyar polítiques editorials que contribueixin a afavorir la transferència de coneixement i compromís social.

Llegir més

Fundació CEDAT de la Comunitat Valenciana

La Fundació CEDAT de la Comunitat Valenciana desenvolupa les accions, els programes i les iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat relacionades amb l’Atenció a la discapacitat a la Universitat Politècnica de València i el Centre Especial d’Ocupació CEDAT.

Llegir més

Unitat d’Igualtat

La Unitat d’Igualtat desenvolupa les accions, els programes i les iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat relacionades amb garantir el principi d’igualtat i no discriminació a la comunitat universitària.

Llegir més

Universitat Sènior

La Universitat Sènior desenvolupa les accions, els programes i les iniciatives del Vicerectorat d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat relacionades amb apropar la Universitat a les persones que mantenen l’entusiasme per continuar aprenent a partir dels 55 anys.

Llegir més

Filosofia de Treball

Missió

Impulsar una nova cultura de col·laboració en Art-Ciència-Tecnologia que contribuïsca des de polítiques digualtat i diversitat al desenvolupament social. Un espai de connexió entre la cultura, la ciència, la tecnologia i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Visió

El 2025 la UPV desenvolupa programes de formació i investigació transdisciplinar, involucrant a la ciutadania de forma innovadora i responsable en la producció de coneixement per fer front als reptes futurs.

Valors

 • Inclusiva
 • Diversa
 • Equitativa
 • Íntegra
 • Empàtica
 • Solidària
 • Compromesa
 • Col·laborativa
 • Transdisciplinar

Programes i Iniciatives Destacades

ALUMNI UPVERS

Tuits, likes, hashtags, followers, influencers, fer-se veure… Tot això ja ho coneixes. Però… on són els veritables herois del progrés social? Ens hem proposat trobar els veritables impulsors del canvi social. Volem parlar amb ells i amb elles. Volem que […]

Llegir més

Cistella Responsable

És una iniciativa conjunta d´un grup de persones productores de l´Horta de València i del CEDAT (centre especial d´ocupació per a persones amb diversitat funcional UPV), a través de la qual tractem de facilitar l´accés a aliments locals, de temporada […]

Llegir més

Borsa de Voluntariat UPV

La Universitat té un compromís social amb el seu territori, col·labora amb diferents ONG, fundacions, institucions educatives, etc. intentant mitigar algunes mancances i fomentant una ciutadania participativa.

Llegir més

Últimes Notícies

 • Inauguració Exposició
  La futuridad és una condició de futur que manté estreta connexió amb el moment present en què s’enuncia. En Futuritat, aqueixa connexió es desplega com un vector travessant els desitjos, necessitats i probabilitats que aqueixa vida dels materials es done tal […]
 • Cap a una nova cultura científica
  Les Jornades Cap a una nova cultura científica busquen fomentar la investigació responsable a la comunitat universitària, en sintonia amb els principis de la RRI (Responsible Research and Innovation): educació científica, igualtat de gènere, accés obert, governança, ètica i participació ciutadana. […]
 • FESTINFOR
  Arriba la tercera edició de la setmana cultural Festinfor de l´Escola Tècnica Superior d´Enginyeria Informàtica (ETSINF). Es tracta d’un festival on cultura i tecnologia s’uneixen per veure com és la relació simbiòtica que els dos camps tenen avui dia. Una setmana […]