Presentació

La figura de la Defensoria Universitària té un paper principal en les universitats. Les seues actuacions van encaminades a la millora de la convivència i desenvolupament humà i professional dels seus membres, així com a incrementar la qualitat de tots els processos que en la Universitat es desenvolupen. Vela pels drets i llibertats de la totalitat de membres de la comunitat universitària, generant l’ecosistema adequat perquè la comunicació fluïsca en tots els col·lectius.

La defensora universitària escolta, assessora, orienta i fa psicologia de drets i deures entre la comunitat universitària, podent actuar com a promotora del canvi sentit el sentir de la comunitat universitària.