Àrea de Qualitat i Acreditació de Títols

Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües

La qualitat a la UPV

La Universitat Politècnica de València és una institució pública, dinàmica i innovadora, dedicada a la investigació i a la docència que, al mateix temps que manté forts vincles amb l’entorn social en el qual desenvolupa les seues activitats, opta per una decidida presència a l’estranger.
La nostra vocació de servei respon a un objectiu i compromís amb la societat. Proporcionem als nostres alumnes els coneixements adequats per a aconseguir la seua inserció com a titulats en el camp professional que trien, i els oferim un model d’educació integral que els aporta coneixements tecnològics, així com formació humanística i cultural.

Programes e iniciatives

Segells Internacionals

Un dels principals compromisos de la Universitat Politècnica de València (UPV) és l’educació de qualitat, un repte en el qual tots els membres de la UPV estan involucrats. D’ací l’esforç permanent de la institució a acreditar també internacionalment els seus …

Llegir més

Programa Docentia

La Universitat Politècnica de València va obtenir certificació de la implantació del Model d’Avaluació de l’Activitat Docent, en el marc del programa DOCENTIA, de l’ANECA al desembre de 2012. La posada en valor de l’activitat docent realitzada en la nostra …

Llegir més

El área de Calidad

L’àrea de Qualitat i Acreditació de títols responsable de la coordinació dels sistemes de gestió de la qualitat dels títols oficials, així com dels mètodes i instruments d’avaluació de la qualitat i excel·lència de les unitats acadèmiques i de gestió de la UPV.

Últimas Notícies

Informació d’actualitat, novetats i projectes

  • Campanya segells internacionals
    S’ha dut a terme una campanya de visualització sobre els segells internacionals en els 3 campus de la UPV. A través d’una sèrie de recursos gràfics i en xarxes socials, se cerca donar visibilitat a aquesta iniciativa. Actualment la universitat …
  • Campanya de difusió Política i Objectius de Qualitat UPV
    Des del Vicerectorat d’Organització d’Estudis, Qualitat, Acreditació i Llengües de la UPV, s’ha dut a terme una campanya de difusió de la Política i Objectius de Qualitat de la UPV durant els dies 11, 18 i 25 de maig als …