- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
3. Criteris d'adscripció de docència UPV

NORMATIVA DE CRITERIS I PROCEDIMENT PER A ADSCRIURE LA DOCÈNCIA D’ASSIGNATURES A PROFESSORAT DE LA UPV DINS DEL DEPARTAMENT
(Aprovada pel Consell de Govern en la sessió de 28 de maig de 2009) - BOUPV Núm. 28, 06/2009

Acord del dijous, 23 de juliol de 2009
Acord d'aprovar la modificació parcial de la normativa de criteris i procediment per a adscriure la docència d'assignatures a professors de la UPV següent:

"Inclusió d'un punt k) en els criteris mínims a considerar, amb la redacció:

k) En el cas d'impartir-se línia o grup en valencià, en primer lloc el criteri serà la impartició de la docència en valencià"

Criteris d'adscripció de docència: text complet

EMAS upv