- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Ajudes per a la promoció de l’ús del valencià

Ajudes per a la promoció de l’ús del valencià

Les ajudes estan dirigides al personal docent investigador (PDI) de la UPV i els alumnes matriculats en la UPV en estudis de grau, de màster oficial i en un programa de doctorat adscrit a l’Escola de Doctorat de la UPV.

Les ajudes per a la promoció de l'ús del valencià en la docència i la recerca són de diferents tipus: publicacions docents a l’Editorial UPV, materials docents, impartició d'assignatures, treballs d’investigació, treball final de grau, treball final de màster i tesis doctorals.

Hi ha una convocatòria per cada quadrimestre.

Convocatòria PDI

Convocatòria alumnat

Resolucions

 


EMAS upv