- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
5. Demanda d'alumnes de llengua de docència en les titulacions de grau (curs 2020-2021)
Servei de Promoció i Normalització Lingüística El valencià a la UPV 5. Demanda d'alumnes de llengua de docència en les titulacions de grau (curs 2020-2021)  ...
Les dades d'aquest apartat s’obtenen de la pregunta sobre preferència d’idioma de docència en l’automatrícula, en què hi ha tres opcions de llengua de primera preferència (castellà, valencià i anglès) i quatre opcions de llengua de segona preferència (castellà, valencià, anglès i cap). En PDF mostrem agrupades les dades de primera i segona preferència de cada llengua (l'Excel conté totes les dades).

EMAS upv