- -
UPV
 
Estructura organitzativa
Secretaría General Normativa Estructura organitzativa  ...
Resolució del rector, del dia 1 de juny de 2017, per la qual s'aprova l'estructura orgánica i funcional dels órgans de govern i representació unipersonals d' ámbit general de la Universitat Politècnica De València
Resolució del rector, del dia 1 de juny de 2017, per la qual s'efectua delegació de competencia i de signatura en determinats órgans unipersonals de la Universitat Politècnica De València

EMAS upv