- -
UPV
 
Información general
Biblioteca de Informática Información general  ...

Informació general

La Biblioteca d'Informàtica i Documentació, com a part integrant de la xarxa de biblioteques de la UPV, ofereix l'accés als serveis i recursos d'informació necessaris per al desenvolupament de l'activitat docent i investigadora, així com el recolzament en la formació de les competències relacionades amb l'ús i la gestió de la informació.

GUIA DE LA BIBLIOTECA

USUARIS

La biblioteca dóna servei a tota la comunitat universitària i en funció del col·lectiu al qual es pertany, s'aplicaran condicions d'ús específiques.

Per a utilitzar alguns serveis (prétec, ús de cabines, etc.) és necessària la acreditació mitjançant el carnet UPV o el DNI.

Però, a més a més, la biblioteca assumeix també la seua funció integrada dins de la societat i, per això, qualsevol persona, encara que no forme part de la comunitata universitària, pot accedir a la sala i consultar els fons disponibles.

HORARIS

Horati habitual:
De dilluns a divendres de 8:00 a 21:00 hores*

*Entre les 18:00 i les 19:00 hores, el servei de préstec quedarà interromput durant 40 minuts.

Per a horaris especials consulta el nostre calendari:

EQUIPAMENT I ESPAIS

Imatges de la biblioteca

 • La biblioteca disposa d'una superfície de 495 metres quadrats
 • 198 llocs de lectura,138 dels quals disposen de connexió elèctrica
 • 4 llocs de lectura adaptats i amb connexió elèctrica
 • 8 ordinadors per a la consulta de PoliBuscador i accés a Internet
 • 1 escàner
 • 1 cabina d'estudi en grup que es presta a grups de entre 3 i 8 persones

A banda de la nostra cabina d'estudi en grup, qualsevol usuari pot utilitzar la resta d'espais d'estudi i treball disponibles a la resta de les biblioteques de la UPV.

NORMES D'ÚS

 • Desconnectar els telèfons mòbils abans d'entrar a la biblioteca
 • No es pot entrar menjar ni begudes, tan sols aigua
 • Està prohibit fumar
 • Els llibres consultats han de tornar a col·locar-se a la prestatgeria
 • Cal guardar silenci
 • S'han de mantenir les taules netes


EMAS upv