- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur estudiant :: I després de les PAU, què?

Preinscripció 2019-2020

Les proves d'accés a la universitat (PAU) tenen lloc els dies 4, 5 i 6 de juny del 2019. Els resultats es faran públics el 14 de juny del 2019, a partir de les 14 h.


I a juliol els dies seran 2, 3 i 4. Els resultats es faran públics el 10 de juliol, a partir de les 17 h.


DATES 

Del 17 de juny al 5 de juliol del 2019 (fins a les 14 h), tots dos inclosos 

  • Alumnat de batxillerat que es presenta a les proves d'accés a la universitat del curs 2018-2019 en la convocatòria ordinària de juny i extraordinària de juliol del 2019. L'alumnat que haja superat la prova d'accés a la universitat en convocatòria de juliol del 2019 a la Comunitat Valenciana, encara que no conega les qualificacions de la prova d'accés. Serà l'aplicació informàtica la que carregarà les qualificacions, quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places.
  • Alumnat que ja dispose de les qualificacions de les proves d'accés de cursos anteriors, i alumnat que tinga la titulació de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior.
  • Titulats universitaris.
  • Alumnat que haja superat les proves d'accés de majors de 25 o 45 anys, o el procés d'accés de majors de 40 anys.
  • Alumnat procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a aquesta qüestió (credencial/acreditació UNED en vigor).
  • Alumnat de sistemes educatius estrangers que va realitzar les proves d'accés a la UNED en el curs 2017-2018 o anteriors.

Important. L'alumnat que tinga aprovada la PAU en la convocatòria de juny del 2019 o anteriors i es presenta en la convocatòria extraordinària de juliol del 2019 per a pujar nota, ha de presentar també la sol·licitud de preinscripció, del 17 de juny al 5 de juliol. Les noves qualificacions de les PAU de juliol del 2019 no serviran per al procés de preinscripció del present curs i només les podran utilitzar, si escau, en la preinscripció al curs 2020-2021.Del 17 de juny al 8 de juliol del 2019 (fins a les 14 h), tots dos inclosos 

  1. Alumnat procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a aquesta qüestió (acreditació UNED obtinguda en el curs 2018-2019).
  2. Alumnat procedent de la resta de sistemes educatius estrangers (acreditació UNED obtinguda en el curs 2018-2019).
  3. Alumnat amb el títol de batxillerat europeu o amb el títol de batxillerat internacional (acreditació UNED obtinguda en el curs 2018-2019).

No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 9 i el 31 de juliol del 2019 per l'estudiantat pertanyent a aquests col·lectius es tindran en compte i es respectaran els seus drets d'admissió.Prioritat en l'adjudicació. Encara que la convocatòria siga única i es resolga per a tothom el 12 de juliol del 2019, es continuen mantenint les mateixes prioritats d'adjudicació; així, l'alumnat de cursos anteriors i qui aprove la convocatòria ordinària de PAU de juny del 2019, té preferència sobre l'alumnat que aprove la PAU en la convocatòria extraordinària de juliol del 2019. Les assignatures de fase voluntària aprovades en la convocatòria extraordinària de juliol del 2019 no es comptabilitzaran per a adjudicació preferent a aquell alumnat que haja aprovat la PAU al juny del 2019 o en anys anteriors.Els resultats de la preinscripció es faran públics a partir del 12 de juliol del 2019. 


PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE LA PREINSCRIPCIÓ 

La preinscripció a la Comunitat Valenciana es fa telemàticament telemàticament (obri nova finestra) a través d'un assistent (que pertany a la Generalitat Valenciana).


A partir d'aquest curs, la preinscripció és totalment telemàtica, no es presenta cap document en paper.Enllaços d'interès UPV
UPV
UPV

EMAS upv