- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur alumne :: I després de les PAU, què?

Preinscripció 2018-2019

Les proves d'accés a la universitat (PAU) tenen lloc els dies 5, 6 i 7 de juny del 2018. Els resultats es faran públics el divendres 15 de juny del 2018, a partir de les 14 h.


I a juliol els dies seran 3, 4 i 5. Els resultats es faran públics el dimecres 11 de juliol, a partir de les 17 h.


DATES 

Del 11 de juny al 6 de juliol del 2018 (fins a les 14 h), tots dos inclosos 

 • Alumnat de batxillerat que es presenta a les proves d'accés a la universitat del curs 2017-2018 en la convocatòria ordinària i extraordinària del 2018. L'alumnat que haja superat la prova d'accés a la universitat en convocatòria de juliol de 2018 a la Comunitat Valenciana, encara que no conega les qualificacions de la prova d'accés. Serà l'aplicació informàtica la que carregarà les qualificacions, quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places. Alumnat exempt de realitzar les proves d'accés a la universitat.
 • Alumnat que ja dispose de les qualificacions de les proves d'accés de cursos anteriors, i alumnat que tinga la titulació de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior.
 • Titulats universitaris.
 • Alumnat que haja superat les proves d'accés de majors de 25 o 45 anys, o el procés d'accés de majors de 40 anys.
 • Alumnat procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a aquesta qüestió (credencial/acreditació UNED en vigor).
 • Alumnat procedent de la resta de sistemes educatius estrangers (proves d'accés realitzades a la UNED).
 • Alumnat amb el títol de batxillerat europeu o amb el títol de batxillerat internacional (credencial/acreditació UNED en vigor).

Del 12 de juny al 9 de juliol del 2018 (fins a les 14 h), tots dos inclosos 

 1. Alumnat procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a aquesta qüestió (acreditació UNED obtinguda en el curs 2017-2018).
 2. Alumnat procedent de la resta de sistemes educatius estrangers (acreditació UNED obtinguda en el curs 2017-2018).
 3. Alumnat amb el títol de batxillerat europeu o amb el títol de batxillerat internacional (acreditació UNED obtinguda en el curs 2017-2018).

No obstant això, les sol·licituds presentades entre el 10 i el 31 de juliol del 2018 per estudiants pertanyents als col·lectius indicats en els punts 1, 2 i 3 seran tingudes en compte respectant-se els drets d'admissió d'aquests estudiants.
Els resultats de la preinscripció es faran públics a partir del divendres 13 de juliol del 2018. 


PRESENTACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ 

La preinscripció a la Comunitat Valenciana es fa telemàticament telemàticament (obri nova finestra) a través d'un assistent (que pertany a la Generalitat Valenciana).


L'alumnat que ha de presentar la preinscripció de forma telemàtica sense necessitat d'imprimir-la, ni presentar-la en paper, és el següent:


A) Alumnat de batxillerat que realitza la fase obligatòria i/o la fase voluntària de les PAU en el curs 2017-2018 o els que la van fer el 2012 i posteriors, en tot cas, de la Comunitat Valenciana.


B) Alumnat exempt de les PAU del 2017. Únicament per a qui va obtenir aquesta acreditació el curs passat a la Comunitat Valenciana.


Excepcions:
- Alumnat amb discapacitat
- Esportistes d'alt rendiment
- Alumnat que no vulga autoritzar l'òrgan gestor per a comprovar les dades d'identitat, domicili i residència.
Aquests col·lectius han d'imprimir, signar i presentar la preinscripció juntament amb la documentació necessària en cada cas.


L'alumnat que ha d'imprimir i presentar la preinscripció en paper és:
- Alumnat en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, o de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny, o de tècnic esportiu superior.
- Resta d'alumnat no inclòs en els punts A) i B).Lloc de presentació de la preinscripció en paper 

 • A la secretaria del centre que figura en la primera preferència de la sol·licitud.
 • Al Servei d'Alumnat de la Universitat Politècnica de València (edifici 2E Rectorat -planta baixa-, camí de Vera, s/n - València).

Els alumnes poden sol·licitar fins a 20 titulacions.


A l'hora d'adjudicar les places, els estudiants que han realitzat les PAU al juny tenen preferència respecte als alumnes que s'han examinat al juliol; és a dir, una nota d'un 5 al juny va per davant d'un 10 al juliol.Enlaces de interés UPV
UPV
UPV

EMAS upv