- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur alumne :: I després de les PAU, què?

Preinscripció 2017-2018

Les proves a accés a la universitat (PAU), també conegudes com a selectivitat, tenen lloc els dies 6, 7 i 8 de juny del 2017 (els resultats es faran públics el divendres 16 de juny del 2017, a partir de les 14 h), i els dies 4, 5 i 6 de juliol (els resultats es faran públics el dimecres 12 de juliol, a partir de les 17 h).


Del 12 de juny al 7 de juliol del 2017 (fins a les 14 h), tots dos inclosos 

 • Alumnat de batxillerat que es presenta a les proves d'accés a la universitat del curs 2016-2017 en la convocatòria ordinària i extraordinària del 2017. L'alumnat que haja superat la prova d'accés a la universitat en convocatòria de juliol de 2017 a la Comunitat Valenciana, encara que no conega les qualificacions de la prova d'accés. Serà l'aplicació informàtica la que carregarà les qualificacions, quan estiguen disponibles, abans del procés de baremació i adjudicació de places. Alumnat exempt de realitzar les proves d'accés a la universitat.
 • Alumnat que ja dispose de les qualificacions de les proves d'accés de cursos anteriors, i alumnat que tinga la titulació de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o tècnic esportiu superior.
 • Titulats universitaris.
 • Alumnat que haja superat les proves d'accés de majors de 25 o 45 anys, o el procés d'accés de majors de 40 anys.
 • Alumnat procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a aquesta qüestió (credencial/acreditació UNED en vigor).
 • Alumnat procedent de la resta de sistemes educatius estrangers (proves d'accés realitzades a la UNED).
 • Alumnat amb el títol de batxillerat europeu o amb el títol de batxillerat internacional (credencial/acreditació UNED en vigor).

Del 12 de juny al 10 de juliol del 2017 (fins a les 14 h), tots dos inclosos 

 1. Alumnat procedent de sistemes educatius d'estats membres de la Unió Europea o els d'altres estats amb els quals s'hagen subscrit acords internacionals aplicables referent a aquesta qüestió (acreditació UNED obtinguda en el curs 2016-2017).
 2. Alumnat procedent de la resta de sistemes educatius estrangers (acreditació UNED obtinguda en el curs 2016-2017).
 3. Alumnat amb el títol de batxillerat europeu o amb el títol de batxillerat internacional (acreditació UNED obtinguda en el curs 2016-2017).

No obstant això, les sol·licituds presentades entre l'11 i el 31 de juliol del 2017 per estudiants pertanyents als col·lectius indicats en els punts 1, 2 i 3 seran tingudes en compte respectant-se els drets d'admissió d'aquests estudiants.


Lloc de presentació 

 • A la secretaria del centre que figura en la primera preferència de la sol·licitud.
 • Al Servei d'Alumnat de la Universitat Politècnica de València (edifici 2E Rectorat -planta baixa-, camí de Vera, s/n - València).

Els alumnes poden sol·licitar fins a 20 titulacions.


A l'hora d'adjudicar les places, els estudiants que han realitzat les PAU al juny tenen preferència respecte als alumnes que s'han examinat al juliol; és a dir, una nota d'un 5 al juny va per davant d'un 10 al juliol.


Els resultats de la preinscripció es faran públics a partir del divendres 14 de juliol del 2017. 


Enlaces de interés UPV
UPV
UPV

EMAS upv