- -
UPV
 

Història de la UPV


Alumnat UPV 


L'alumnat, al costat de la transferència del coneixement a la societat, és la principal raó de ser de la Universitat Politècnica de València. De fet, des de la UPV s'aposta per una formació d'avantguarda i una docència de qualitat.


El grau de satisfacció dels titulats amb la formació rebuda és molt elevat. Més del 90% tornaria a cursar els estudis a la Universitat Politècnica de València. I un de cada tres estudiants ja tenia faena, d'acord amb la seua titulació, abans d'acabar-los (dada corresponent al curs acadèmic 2016-2017).


Un alt percentatge d'alumnat de la Universitat Politècnica de València procedeix de fora d'Espanya i cursa a la UPV un programa de màster o doctorat. És la quarta universitat d'Europa en alumnes Erasmus rebuts, d'un total de 4.500 institucions participants en el programa, i la sisena en alumnes enviats.Programa Generació Espontània 


Amb la finalitat d'ajudar l'alumnat més competitiu, la Universitat Politècnica de València va crear el programa Generació Espontània. Aquesta plataforma, en l'actualitat integrada per una trentena de grups diferents, ofereix suport institucional als estudiants per a dur a terme activitats extracurriculars (la participació en competicions de caràcter nacional i internacional, el desenvolupament de projectes singulars o la creació i el manteniment d'associacions que promouen el caràcter universitari i universal), perquè servisquen d'exemple a la resta.


Entre els projectes més coneguts que porten el segell Generació Espontània, destaquen: el disseny del transport del futur, Hyperloop UPV; les escuderies FSUPV Team, MOTOR-UPV i IDF Eco-Marathon; el Club de Debat UPV; Best València i IAESTE València; DRONE i Makers UPV, entre uns altres.


Des de cadascuna d'aquests es contribueix al desenvolupament formatiu i adquisitiu de competències transversals de l'alumne de la Universitat Politècnica de València. Així mateix, s'afavoreix la participació universitària i la corresponsabilitat dels estudiants.Emprenedoria Global, poli[Emprèn] 


La Universitat Politècnica de València és una universitat innovadora. L'aposta decidida per l'emprenedoria universitària la va portar a crear IDEES UPV en 1992, programa degà de la universitat espanyola per al foment i el desenvolupament de la cultura emprenedora en la Universitat Politècnica de València. Des d'aquest programa es dona suport a la creació d'empreses innovadores de base tecnològica. Es fomenta el talent de joves universitaris.


En aquesta línia, des del Pla d'Emprenedoria Global, poli[Emprèn], la Universitat Politècnica de València col·labora amb les seues escoles, facultats i instituts de recerca amb l'objecte de potenciar l'esperit emprenedor entre el col·lectiu universitari. A través d'activitats de difusió i sensibilització de l'emprenedoria i l'habilitació d'espais dirigits a alumnat i Alumni UPV amb una idea emprenedora.


El servei Start UPV engloba tot l'ecosistema emprenedor de la Universitat Politècnica de València. Iniciatives, projectes i empreses es converteixen en baules d'una cadena de valor emprenedora.
UPV
UPV
UPV

EMAS upv