- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
03/10/16
News
Aprèn valencià amb les aules virtuals

Les aules virtuals són accessibles a través de la plataforma de formació Poliformat.

Les aules virtuals són uns espais de formació elaborats en la plataforma Poliformat que ofereixen la possibilitat d’autoformar-se en valencià:

 

S’hi ofereixen tres aules virtuals, que corresponen als nivells de coneixements de valencià B2 (intermedi), C1 (suficiència) i C2 (superior). Cada nivell conté temes de teoria amb els exercicis corresponents, activitats autocorrectives, propostes d’expressió escrita i enllaços a dictats i altres recursos en línia.


Accés: cal ser membre de la UPV


Inscripció (fins al 30 de juny): per mitjà del formulari (http://bit.ly/2dfUKIY), que es troba en la intranet i també en la web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) (www.upv.es/bondia) (apartat Autoaprenentatge > Aules virtuals).

Més informació: Aules virtuals (http://bit.ly/2cRjIhW)


EMAS upv