- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
02/09/21
Notícia
Aprèn per a ensenyar en valencià i en anglès amb els títols d'Expert Universitari en Competència Professional per a l'Ensenyament

La UPV ofereix aquests dos títols en línia, amb 25 crèdits i a preu reduït

La Universitat Politècnica de València ofereix per al curs 2021-2022 els títols propis d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià.  La metodologia CLIL en l’educació multilingüe i Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès. CLIL methodology – bilingual education.

Els títols ofereixen competències didàctiques per a exercir la docència en valencià o en anglès en l’ensenyament a la Comunitat Valenciana i són una oportunitat de formar-se enhabilitatsdidàctiques i multilingües i d’estarpreparats per al futur laboral o millorar en la carrera docent.

A més, els cursos certifiquen el coneixement de l’enfocament metodològic del tractament integrat de llengua i continguts (TILC), d’acord amb la Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria.

Destinataris

Nombre de crèdits: 25 crèditsECTS

Modalitat:en línia(237 h), llevat de la prova final (3 h), que consistirà en l'exposició oral d'una unitat didàctica

Calendari del curs:del 27 desetembre de 2021 almaigde 2022

Requisits

Taxes

Compatibilitat entre els títols:es poden cursar alhora el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià i el d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès, sempre que es tinga el certificat de competència lingüística establit en els requisits.

Convalidacions

Preinscripció en línia

Certificat

Mes informació

Universitat Politècnica de València

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es


EMAS upv