- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
25/06/20
Notícia
Dades títol universitari

Valencià

 

  • Curs acadèmic: del 14 de setembre al 31 de març, a més de la prova final, que consistirà en l'exposició oral d'una unitat didàctica
  • Forma de docència: en línia
  • Nombre de crèdits ECTS: 25
  • Destinataris: titulats universitaris i professionals de l’educació interessats a formar-se en competències didàctiques per a exercir la docència en valencià en l’ensenyament a la Comunitat Valenciana
  • Taxes: 350 euros, per al públic en general, o 200 euros, per als membres de la comunitat universitària de la UPV (estudiants, PAS, PDI i Alumni PLUS UPV)
  • Requisits:
    1. Certificat de nivell C1 de valencià de la Universitat Politècnica de València o de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o un certificat de nivell equivalent o superior.
    2. Títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura, i excepcionalment s’admeten estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar un màxim de 30 ECTS.

EMAS upv