- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
17/06/20
Notícia
Aprèn valencià des de casa: assignatura OCW Valencià C2 Ortografia i Lèxic

Les assignatures OCW tenen materials docents de lliure accés.

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix l’assignatura OCW Valencià C2 Ortografia i Lèxic, dins de l’apartat assignatures OCW, com un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

El Valencià C2 Ortografia i Lèxic, com les altres assignatures OCW (UPV OpenCourseWare), ofereix continguts de llengua d'accés lliure per al públic en general, a través de l'apartat “Materials docents”.

També es pot consultar la guia docent, que té diversos subapartats: descripció general, competències, coneixements recomanats, selecció i estructuració de les unitats didàctiques, metodologia d’ensenyament-aprenentatge, avaluació i bibliografia.

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

Continguts

L’assignatura Valencià C2 Ortografia i Lèxic conté una guia d’aprenentatge i 11 unitats que tracten els continguts d’ortografia i lèxic del nivell C2: ortografia i pronúncia de les vocals, signes gràfics: accentuació i dièresi, ortografia i pronúncia de les consonants, abreviacions, signes de puntuació, convencions tipogràfiques, relacions de sinonímia, antonímia i hiponímia, precisió semàntica, préstecs i barbarismes, locucions i frases fetes, formació de mots: derivació, composició, siglació i acronímia.

Cadascuna de les unitats inclou una guia, teoria, activitats, resum, avaluació autocorrectiva i bibliografia.

Altres assignatures

D’altra banda, a més del Valencià C2 Ortografia i Lèxic, hi ha altres assignatures de llengua general (B1, C1 i C2 Morfosintaxi) i altres específiques (que tracten continguts de l’àmbit de l’administració universitària o la traducció o producció de textos en general).

Professorat

Les assignatures OCW de valencià són impartides pel personal de formació del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Més informació: Assignatures OCW


EMAS upv