- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
12/06/20
Notícia
Aprèn valencià des de casa: assignatura OCW Valencià C1

Les assignatures OCW tenen materials docents de lliure accés.

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix l’assignatura OCW Valencià C1 dins de l’apartat assignatures OCW, com un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

El Valencià C1, com les altres assignatures OCW (UPV OpenCourseWare), ofereix continguts de llengua d'accés lliure per al públic en general, a través de l'apartat “Materials docents”.

També es pot consultar la guia docent, que té diversos subapartats: descripció general, competències, coneixements recomanats, selecció i estructuració de les unitats didàctiques, metodologia d’ensenyament-aprenentatge, avaluació i bibliografia.

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

Continguts

L’assignatura Valencià C1 conté una guia d’aprenentatge i 28 mòduls que tracten els continguts lingüisticotextuals del nivell C1; cadascun dels quals inclou una guia, teoria, activitats, resum, avaluació autocorrectiva i bibliografia.

 A més dels mòduls, també hi ha dictats, comprensions lectores i recursos en línia.

Altres assignatures

D’altra banda, a més del Valencià C1, hi ha altres assignatures de llengua general (B1, C2 Morfosintaxi i C2 Ortografia i Lèxic) i altres específiques (que tracten continguts de l’àmbit de l’administració universitària o la traducció o producció de textos en general).

Professorat

Les assignatures OCW de valencià són impartides pel personal de formació del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

Més informació: Assignatures OCW

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia


EMAS upv