- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
23/04/20
Notícia
Aprèn valencià des de casa: vídeos d’“Aprèn valencià amb Polimèdia”

Els vídeos tracten molts temes d’ortografia, morfosintaxi, lèxic o llenguatge igualitari, entre altres.

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix els vídeos d’“Aprèn valencià amb Polimèdia”, com un dels recursos d’Aprèn valencià des de casa.

 

Els 161 vídeos d’“Aprèn valencià amb Polimèdia” (en la plataforma UPV Mèdia) són un recurs de suport a les classes presencials i a l’aprenentatge autònom i tracten 37 temes d’ortografia, morfosintaxi, lèxic, convencions, llenguatge igualitari, història de la llengua, varietats geogràfiques i sociolingüística.

 

Aquestes lliçons audiovisuals estam impartides pel professorat de formació i assessorament lingüístics del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades.

 

Continguts dels vídeos: s’hi tracten els següents temes de llengua:

 

 • accentuació
 • article
 • conjunció de coordinació adversativa 'sinó'
 • conjunció de coordinació consecutiva i continuativa 'doncs'
 • conjunció de subordinació causal i final 'perquè'
 • conjuncions de coordinació 'i' i 'o'
 • conjuncions de subordinació causals
 • consonantisme
 • dièresi
 • doblets lingüístics
 • essa sonora
 • essa sonora i essa sorda
 • falsos sinònims i doblets lèxics
 • formació de noms a partir de verbs
 • formes no personals del verb
 • indefinit 'mateix' i flexió
 • indefinits 'algú', 'algun' (i flexió) i 'alguna cosa'
 • indefinits 'cada', 'cadascú' i 'cadascun'
 • indefinits 'cap', 'res' i 'gens'
 • morfologia verbal
 • perífrasis verbals
 • preposicions
 • pronoms febles
 • pronoms relatius
 • síl·laba, diftong i hiat
 • substantius
 • temps verbals
 • ús incorrecte de 'lo' neutre
 • vocalisme

 

A més, també hi ha vídeos que tracten aspectes com el llenguatge utilitari, convencions i criteris lingüístics, presentació i història de la llengua, varietats geogràfiques i situació sociolingüística actual de la llengua.

 

Més informació: Aprèn valencià amb Polimèdia


EMAS upv