- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
21/04/20
Notícia
Aprèn valencià des de casa: cursos MOOC de preparació dels nivells B2, C1 i C2
Els cursos MOOC ofereixen material docent d'ortografia, morfosintaxi i lèxic.

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix els cursos MOOC (cursos massius en línia en obert en la plataforma UPV[X]), com un dels recursos per a aprendre valencià des de casa.

 

Tipus de cursos:

 

 

Destinataris: totes aquelles persones que hi estiguen interessades. Només cal disposar d’un compte de Gmail.

 

Continguts dels cursos: cada curs consta d’una sèrie de mòduls que tracten diferents aspectes lingüístics d'ortografia, morfosintaxi i lèxic que solen presentar alguns dubtes en l'ús habitual de la llengua, exercicis autocorrectius intercalats en els vídeos, exàmens de cada unitat i un examen final autocorrectiu.

 

Inici: els cursos estan oberts durant tot l’any i es pot fer la inscripció en qualsevol moment. L’accés al contingut està disponible perquè es puga treballar de manera autònoma i al ritme que es marque l’aprenent. A finals d’abril s’obri el proper període de suport en els fòrums per part de l’equip docent.

 

D’acord amb la política de la institució sense ànim de lucre edx.org, de la qual la UPV forma part, en acabar el curs no s’emeten credencials gratuïtes sense validesa acadèmica.

 

Més informació: Cursos MOOC dels nivells B2, C1 i C2

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia


EMAS upv