- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
17/09/19
Notícia
Recursos de conducta per a la docència en valencià

La UPV organitza un taller adreçat al PDI que imparteix o vol impartir les classes en valencià a la UPV

El vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació ofereix el taller “Recursos de conducta per a la docència en valencià”, adreçat al PDI que impartisca o vulga impartir la docència en valencià a la UPV.

La iniciativa naix de les propostes sorgides dels participants en la Trobada del professorat que imparteix docència en valencià a la UPV, del passat 5 de juliol.

El taller consta de 4 hores de treball en línia (del 5 al 12 de novembre de 2019) i de tres sessions presencials interactives (els dimecres 13, 20 i 27 de novembre, en horari de 15.30 a 17.30 h), amb la intenció d’oferir eines i recursos específics com a docents per tal de poder aplicar la transparència lingüística i mantenir la llengua de docència a classe. Així doncs, s’identificaran les dificultats viscudes, es dissenyaran estratègies per a resoldre-les, es preveuran les possibles dificultats d’aplicació i es generaran recursos per a afrontar-les.

El docent que impartirà el taller és Ferran Suay, doctor en Psicologia, professor del departament de Psicobiologia de la UVEG, director del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València, president de la Xarxa Europea per la Igualtat Lingüística (Equality Language European Network: ELEN), membre de la Comissió Permanent del Consell Social de les Llengües de la Generalitat Valenciana i creador dels Tallers d’assertivitat Lingüística. Ha publicat, entre altres, Parlants fets i drets: una visió des de la Psicologia (editorial Voliana, 2018) i Sortir de l’armari lingüístic. Una guia de conducta per a viure en català (editorial Angle, 2010).

 

Per a inscriure-vos-hi, heu d’estar identificats en la vostra intranet i punxar en aquest enllaç, que condueix al vostre Portal de Formació. Heu d’anar al menú “Oferta formativa”, i seleccionar l’oferta de formació de l’ICE, on es troba el taller. El formulari d’inscripció estarà actiu fins al 2 de novembre de 2019.

 

Més informació:

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

spnl@upv.es

www.upv.es/bondia

Facebook: /spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram: @spnlbondia

 


EMAS upv