- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Competence for Teaching

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

 
01/10/18
News
L'SPNL informa: El Club de Debat organitza el XIV Torneig de Debat UPV

Tindrà lloc els dies 1, 2, 3 i 4 d’octubre de 2018.

El Club de Debat organitza el XIV Torneig de Debat UPV, que tindrà lloc els dies 1, 2, 3 i 4 d’octubre de 2018.

El tema de debat és “Ha de legalitzar-sela prostitució a Espanya?”.

S’atorgaran 2 crèdits ECTS per participar i a més hi haurà premis econòmics per a l’equip guanyador (300 €), subcampió (200 €) i millor orador o oradora del torneig (150 €). En el jurat hi haurà membres de la selecció de personal de Torrecid i DialApplet, als quals se’ls podrà donar els currículums dels participants.

Informació i inscripcions: debate.upv@gmail.com

Més informació: Facebook: Debat UPV, Twiter: @DebatUPV, Instagram: @debat_upv

Font: http://generacionespontanea.upv.es


EMAS upv