- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
26/06/18
Notícia
Acords, orientacions referents a la docència en valencià, microweb de suport a la docència en valencià i més informació

L’objectiu de la campanya és oferir bibliografia i difondre els recursos lingüístics en valencià.

3. Acords i orientacions referents a la docència en valencià

Aquesta campanya es completa amb la referència als diferents documents existents a la UPV com a suport a la docència en valencià.

el professorat que vol impartir docència en valencià té preferència en elegir grups en valencià (acord del Consell de Govern de 28-5-2009)

• si la docència és impartida en valencià, el nombre d’hores es multiplica per 1,5 (Índex d’Activitat Docent)

• Orientacions sobre criteris d'assignació lingüística de grups en els títols de grau i màster

• Manual de criteris per a la gestió del multilingüisme

4. Microweb de suport a la docència en valencià

A més, s’aconsella consultar la microweb Suport a la docència en valencià, adreçada al professorat de la UPV que fa o vol fer les classes en valencià. S’hi ofereixen diversos recursos com ara referències normatives, orientacions per a redacció, fraseologia per a textos escrits i per a fer classe, diccionaris i obres terminològiques per facultats i escoles, traductors automàtics, traducció i correcció de material docent, etc.

 

Més informació

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

www.upv.es/bondia

spnl@upv.es

Facebook:/spnlbondia

Twitter: @spnlbondia

Instagram:@spnlbondia


EMAS upv