- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
23/04/18
Notícia
Segon període de matrícula a les proves universitàries d’acreditació de coneixements de valencià del juny

Del 23 d’abril al 4 de maig, la matrícula està oberta també per a persones externes.

La Universitat Politècnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, va publicar el 16 d’abril la convocatòria de les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià corresponents al juny de 2018, dels nivells A2, B1, B2, C1 i  C2, que tindran lloc als campus universitaris de la mateixa UPV, i el mateix dia va obrir el període per a la matrícula per a la comunitat universitària.

Segon període de matrícula: del 23 d’abril al 4 de maig, adreçat tant a la comunitat UPV (PAS, PDI, alumnat i membres d’Alumni Plus) com a les persones externes.

Realització de les proves: un dia per a la prova oral (4 o 8 de juny) i l’altre per a la prova escrita (11 o 13 de juny), segons els nivells i segons s’especifica en la CONVOCATÒRIA.

Campus i nivells

Campus de Vera (València): nivells A2, B1, B2, C1 i  C2

Campus de Gandia: B2, C1 i  C2

Campus d’Alcoi: B2, C1 i  C2

Requisit per a realitzar les proves: haver complit 18 anys.

Taxes de matrícula

Alumnat UPV: 20 euros

Alumni Plus UPV: 40 euros

PAS i PDI de la UPV: exempts

Públic en general: 80 euros

Inscripció en línia: a través de l’enllaç de la convocatòria. Cal punxar en la columna "Nivell" del campus corresponent.

Més informació: Servei de Promoció i Normalització Lingüística (www.upv.es/bondia). Centre d'Autoaprenentatge de Valencià (CAV)


EMAS upv