- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Quin tipus de dubtes lingüístics es poden consultar?

Es poden consultar dubtes lingüístics de tota classe: gramaticals (ortografia, morfologia, sintaxi i lèxic), de terminologia científica, de lèxic juridicoadministratiu, de models de documents, de llenguatge administratiu i científic, de convencions gràfiques (signes de puntuació, usos dels diferents tipus de lletra, majúscules i minúscules, abreviacions, expressions numèriques, etc.), de criteris de traduïbilitat dels noms, de bibliografia (diccionaris, manuals, gramàtiques, models de documents, etc.) i de recursos informàtics (programes traductors i correctors, etc.).


EMAS upv