- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Terminis de lliurament dels treballs

A continuació, es donen uns terminis per a lliurar els treballs de correcció i traducció. El temps pot variar segons la qualitat i la dificultat del text original, i també segons el volum de treball concret que tinga l'SPNL. Es donarà prioritat a les correccions sobre les traduccions, als documents d'abast públic sobre els de caràcter intern i als textos curts sobre els llargs.

  • Fins a 2 pàgines: 2 dies faeners comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud
  • De 3 a 5 pàgines: 3 dies faeners comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud
  • De 6 a 10 pàgines: 5 dies faeners comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud
  • D'11 a 20 pàgines: 10 dies faeners comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud
  • Treballs de més de 20 pàgines i altres treballs de característiques especials: el termini acordat amb la persona usuària. Dins de 2 dies faeners comptadors des de l'endemà de la recepció de la sol·licitud, el personal del SPNL fa una proposta per acordar el termini amb l'usuari. Com a treballs de característiques especials s'entenen: documents de més de 20 pàgines; treballs que, amb independència de l'extensió, formen part d'un conjunt (capítols d'un llibre, unitats d'un temari o textos del catàleg d'una exposició) que l'usuari sol·licita en diversos lliuraments i que requereixen una revisió conjunta final; i treballs que, bé per estar formats per fragments descontextualitzats (registres o camps de bases de dades o de fulls de càlcul, repertoris d'etiquetes d'aplicacions informàtiques, i altres treballs semblants) o bé per requerir l'ús de l'anglès o altres llengües diferents de les oficials de la UPV (aquests casos només s'admeten amb autorització prèvia), presenten una dificultat afegida.

EMAS upv