- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Competence for Teaching

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

 
Capacitació per a l'ensenyament en valencià i en anglès
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Capacitació per a l'ensenyament en valencià i en anglès  ...

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià faculta la persona que l'obté per a fer ensenyament en valencià com a llengua vehicular en tots els ensenyaments no universitaris en l'àmbit valencià.

El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès faculta la persona que l'obté per a fer ensenyament en anglès com a llengua vehicular en tots els ensenyaments no universitaris en l'àmbit valencià.

La Universitat Politècnica de València, d'acord l'ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, ofereix formació per a l'obtenció d'aquests certificats. La formació serà totalment en línia, excepte la prova final.


EMAS upv