- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Informació general sobre els grups de conversa
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Formació Grups de conversa Informació general sobre els grups de conversa  ...

Destinataris

Per tal de fer la inscripció en els grups de conversa, cal ser membre de la comunitat universitària de la UPV (PAS, PDI, alumne o membre d'Alumni UPV).

 


Què es pretén amb els grups de conversa?

  • Millorar la fluïdesa oral en valencià i la correcció fonètica i lèxica, guiats pel professorat.
  • Fomentar l'intercanvi conversacional de les persones que assisteixen als grups de conversa i afavorir un ús correcte de la llengua.
  • Fomentar l’autoavaluació de la lectura i de l’expressió oral, mitjançant unes graelles que arrepleguen mensualment els aspectes que cal reforçar i aquells que s’han assolit.
  • Orientar els assistents per tal de preparar les proves orals dels exàmens de la UPV.

 

Nivells dels grups de conversa

Els grups de conversa s’organitzen en quatre nivells. Podeu consultar ací la descripció dels nivells.

Inicial 1

Inicial 2

Avançat

Aprofundiment   


A2 (Bàsic)   


B1 (Elemental)   


B2 (Intermedi)
C1 (Suficiència)   


C2 (Superior)   

Si teniu dubtes a l’hora de triar el nivell en què us heu de matricular, el personal tècnic que organitza els grups de conversa us assessorarà a través d’aquesta adreça de correu electrònic: deesfus@upv.es

 

Procés d’inscripció  

Els períodes establerts per a la inscripció són els següents:

  • 1r quadrimestre: durant la segona quinzena del mes de setembre.
  • 2n quadrimestre: durant la segona quinzena del mes de febrer.

La inscripció és gratuïta, per ordre d'entrada i en línia.

Les persones participants que hagen sigut acceptades en els grups de conversa rebran un correu de confirmació. Les que no hagen sigut acceptades no rebran cap correu. Sols us podeu matricular en un grup i un nivell.

 

Compromís d’assistència als grups de conversa

Cal assistir al 80% de les classes perquè es puga gaudir del servei gratuït dels grups de conversa en la convocatòria següent.

 

Característiques dels cursos

Els grups de conversa són quadrimestrals: d’octubre a desembre (1r quadrimestre) i de març a maig (2n quadrimestre).


L’assistència als grups de conversa no dóna dret a obtenir cap certificat d’assistència.

Els grups de conversa s’organitzen en una classe d’hora i mitja a la setmana. Les sessions de cada grup de conversa varien per a cada quadrimestre.

El professorat treballa diferents tipus de textos orals adequats a cada nivell d’aprenentatge: converses, debats i exposicions orals.

Els materials de suport tracten temes d’actualitat i estan disponibles en l’espai de PoliformaT corresponent.

Durant els períodes no lectius, no hi ha classe presencial o en línia.

 

Modalitats dels grups de conversa: presencials i en línia


Aquests grups ofereixen la docència presencial. Les unitats didàctiques es poden consultar tant en línia com en format PDF, a través de de l'espai de PoliformaT dels Grups de conversa. Abans de començar, el professorat es posarà en contacte amb les persones que hagen estat acceptades, per tal enviar-los la guia dels grups de conversa presencials en què trobaran tota la informació que necessitaran, perquè coneguen aquest servei.

 

a) Per als grups de conversa presencials:

  • Nombre màxim d’assistents 12; nombre mínim 6.
  • Tots els nivells d’aprenentatge.

b) Per als grups de conversa en línia (síncrons):

Aquests grups ofereixen la docència en línia per a tots els campus amb videoconferència (TEAMS) a través de de l'espai de PoliformaT dels Grups de conversa. Abans de començar, el professorat es posarà en contacte amb les persones que hagen estat acceptades, per tal enviar-los la guia dels grups de conversa en línia en què trobaran tota la informació que necessitaran, perquè puguen accedir-hi i coneguen aquest servei.

  • Nombre màxim d’assistents 12; nombre mínim 6, amb veu i amb imatge. 
  • Nivells Avançat (B2 i C1) i Aprofundiment (C2)

Lloc d’impartició dels grups de conversa

Els grups de conversa presencials s’imparteixen en:

Els grups de conversa en línia s’imparteixen a través de l’eina de videoconferència (TEAMS) de l’espai de PoliformaT dels Grups de conversa.

 

Més informació

En l'apartat d'aquesta web, Convocatòria dels grups de conversa i a través de Policonsulta.


EMAS upv