- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Glossari de física (UPV)

Aquest glossari pertany a l’assignatura de Fonaments Físics de la Informàtica del Grau en Enginyeria Informàtica, impartida a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica.

L’àmbit de la física que cobreix són les bases de l'electromagnetisme i la física de semiconductors.

Autors del glossari:
José Antonio Gómez Tejedor, Juan José Olmos Sanchis, José Quiles Hoyo i Francisco Romero Colomer. José María Meseguer Dueñas (coordinador del projecte). Departament de Física Aplicada de la UPV.

Entra al glossari

El llibre complet de problemes és el següent: http://personales.upv.es/jquiles/prffi/indice.htm


EMAS upv