- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Polimèdia
En aquests vídeos de Polimèdia s'expliquen temes de gramàtica, com ara els possessius, l'article neutre, els pronoms personals, etc. Es tracta de continguts multimèdia adients com a reforç i complement a l'ensenyament presencial. L'objectiu d'aquests vídeos és donar suport a la docència i a l'autoaprenentatge.

EMAS upv