- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Competence for Teaching

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

 
Polimèdia
En aquests vídeos de Polimèdia s'expliquen temes de gramàtica, com ara els possessius, l'article neutre, els pronoms personals, etc. Es tracta de continguts multimèdia adients com a reforç i complement a l'ensenyament presencial. L'objectiu d'aquests vídeos és donar suport a la docència i a l'autoaprenentatge.

EMAS upv