- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Polimèdia
En aquests vídeos de Polimèdia s'expliquen temes de gramàtica, com ara els possessius, l'article neutre, els pronoms personals, etc. Es tracta de continguts multimèdia adients com a reforç i complement a l'ensenyament presencial. L'objectiu d'aquests vídeos és donar suport a la docència i a l'autoaprenentatge.

EMAS upv