- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Recomanacions de llenguatge administratiu

Aquest document recull una sèrie de recomanacions, derivades d'uns principis generals que s'enuncien en el títol de cada apartat, que pretenen orientar els lectors en l'ús del llenguatge d'especialitat administratiu. El document l'han elaborat els tècnics lingüístics del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la UPV.

Podeu trobar més informació sobre el llenguatge administratiu i els documents en què s'utilitza en el Manual de documents i llenguatge administratius de les universitats valencianes, que és una de les referències bibliogràfiques a partir de les quals s'ha elaborat aquest text; podeu consultar-lo en línia en la pàgina web de l'SPNL: http://www.upv.es/entidades/APNL/infoweb/anl/info/733829normalv.html


EMAS upv