- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Relació de manuals en valencià
Després de la seua creació, el 1996, per a la publicació de llibres docents en valencià, sobretot com a suport a la docència en aquesta llengua, la col·lecció "Monografies de la Universitat Politècnica de València sobre ciència, tecnologia i art: renaixença i futur" ha adquirit un volum considerable, i és d'una importància exterior cada vegada també major.
Última revisió de la col·lecció: novembre de 2009

EMAS upv