- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Competence for Teaching

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

 
Relació de manuals en valencià
Després de la seua creació, el 1996, per a la publicació de llibres docents en valencià, sobretot com a suport a la docència en aquesta llengua, la col·lecció "Monografies de la Universitat Politècnica de València sobre ciència, tecnologia i art: renaixença i futur" ha adquirit un volum considerable, i és d'una importància exterior cada vegada també major.
Última revisió de la col·lecció: novembre de 2009

EMAS upv