- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Vols fer-nos una consulta?

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Campanyes

En col·laboració amb les altres universitats valencianes, la Universitat Politècnica de València organitza campanyes per a promoure l'ús del valencià en la docència i l'administració. Aquestes campanyes incideixen sobre el fet positiu d'aprendre i d'usar el valencià (és important i és útil aprendre el valencià per a l'estudi i la inserció en el món laboral, és propi i enriquidor d'una societat amb dues llengües oficials...), i pretenen un canvi d'actitud i una normalitat de l'ús en qualsevol àmbit, el discent, l'administratiu i el social d'una comunitat universitària complexa.


EMAS upv