- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Competence for Teaching

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

 
Campanyes

En col·laboració amb les altres universitats valencianes, la Universitat Politècnica de València organitza campanyes per a promoure l'ús del valencià en la docència i l'administració. Aquestes campanyes incideixen sobre el fet positiu d'aprendre i d'usar el valencià (és important i és útil aprendre el valencià per a l'estudi i la inserció en el món laboral, és propi i enriquidor d'una societat amb dues llengües oficials...), i pretenen un canvi d'actitud i una normalitat de l'ús en qualsevol àmbit, el discent, l'administratiu i el social d'una comunitat universitària complexa.


EMAS upv