- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Horaris i aules

La prova oral serà de vesprada. L’hora exacta de la prova oral de cada persona examinanda cal consultar-la en el PDF enllaçat al nivell i campus corresponent.

Aules de les proves: consulteu els edificis i les aules en les taules d'horaris i aules, segons el campus on esteu admesos.

La prova escrita comença a les 16 h.

La crida a les proves orals s’iniciarà amb la lletra E.

Els intervals de les hores estan ordenats per torn de crida, començant per la lletra E. El primer és a les 15.50 h


CAMPUS DE VALÈNCIA

Localització general de les proves escrites i de les proves orals

 

 

NIVELL I HORARIS

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

A2 (bàsic)  

horaris i aules

 

 

30 de maig 

 Aula Prova Oral

ETSINF

 

 

6 de juny

 Aula Prova Escrita

ETSINF

 

 

B1 (elemental)  

horaris i aules


26 de maig

Aula Prova Oral

 ETSEAMN

3 de juny

Aula Prova Escrita

ETSEAMN

B2 (Intermedi)

 horaris i aules 

 

30 de maig

Aula Prova Oral

ETSED

 

 

6 de juny

Aula Prova Escrita

 ETSINF

 

 

C1 (Suficiència) 

horaris i aules

 

 

26 de maig

 Aules Prova Oral:

VC1O-1E ETSINF

VC1O-1G ETSINF

VC1O-3G ETSEAMN

     VC1O-3H ETSEAMN     

VC1O-7B ETSED

VC1O-7E ETSED

 

3 de juny 

Aula Prova Escrita

 ETSINF

C2 (Superior) 

horaris i aules

 

30 de maig

 Aules Prova Oral:

VC2O-1E ETSINF

VC2O-3G ETSEAMN

VC2O-3H ETSEAMN

 

6 de juny 

Aula Prova Escrita

  ETSINFCAMPUS DE GANDIA

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

C1 (Suficiència)  

horaris i aules

 

                 

                  26 de maig

               Aula Prova Oral

 

                           

                            3 de juny

                       Aula Prova Escrita

 

 

C2 (Superior)

horaris i aules

 

             

               

                 30 de maig

              Aula Prova Oral

 

 

6 de juny

Aula Prova Escrita

 

CAMPUS D'ALCOI

NIVELL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ORAL

LOCALITZACIÓ DE LES AULES DE LA PROVA ESCRITA

 

B2 (Intermedi)

 

 

 

30 de maig

 Aula Prova Oral

 

 

                           

                           6 de juny

                      Aula Prova Escrita

 

 

 

C1 (Suficiència) 

  

 

 

26 de maig

Aula Prova Oral

 

3 de juny

Aula Prova Escrita

 

             C2 (Superior)

 

 

                   

                30 de maig

              Aula Prova Oral

 

 

6 de juny

Aula Prova Escrita

 

 

 

Mesures de prevenció i adaptació a la situació amb COVID-19


Es recomana que els examinands porten mascareta de tipus FFP2 per a accedir a la sala. 

En aquesta pàgina de les proves d’acreditació s’informarà sobre altres mesures relacionades amb la situació sociosanitària per a la realització de les proves d’acreditació.

 

Instruccions examinands proves valencià UPV maig 2022

 

Pla de contingència de les proves per al servei de riscos laborals maig-juny 2022


EMAS upv