- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Trobades de Voluntariat Lingüístic Universitari de la UPV i de la Xarxa Vives d’Universitats
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Dinamització Voluntariat Activitats de voluntariat Trobades de Voluntariat Lingüístic Universitari de la UPV i de la Xarxa Vives d’Universitats  ...

Trobades de Voluntariat Lingüístic

Es tracta de reunions i convivències de formació, tant internes de la UPV com en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats.

Les universitats pertanyents a la Xarxa Vives d’Universitats tenim diversos programes de Voluntariat Lingüístic com a projectes de dinamització de la llengua en l’àmbit universitari, que també contribueixen a augmentar-ne l’ús de la llengua pròpia en la societat i a promoure els valors del plurilingüisme.

Aquests programes, que tenen un funcionament diferent segons l’àmbit territorial o la universitat i s’organitzen atenent les seues necessitats i casuística específiques, tenen com a espai interuniversitari de convivència i formació les trobades anuals del Voluntariat Lingüístic Universitari.

La UPV, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL), és una de les universitats organitzadores de la Trobada del Voluntariat Lingüístic Universitari. El organitza a l’octubre les Trobades de Voluntariat Lingüístic Universitari.

Continguts de les trobades del Voluntariat Lingüístic

A les trobades hi ha conferències, tallers, visites i excursions guiades, dinàmiques de grup, activitats culturals i animació, que ajuden a formar-se i compartir bones pràctiques entre tot el voluntariat lingüístic universitari.

Objectius de les trobades del Voluntariat Lingüístic

  • dinamitzar els contactes entre el Voluntariat Lingüístic de totes les universitats de la Xarxa Vives d’Universitats
  • conèixer els diferents territoris i les realitats sociolingüístiques
  • crear un espai de debat dins i fora de l’àmbit universitari
  • reflexionar sobre les estratègies de la comunicació actual
  • aprofundir el coneixement i la implicació del voluntariat en l’espai històric i territorial
  • promoure la formació multidisciplinar en temes com l’assertivitat, la negociació, la gestió del temps, el treball en equip, la creativitat o la comunicació

EMAS upv