- -
UPV
 
.
.  ...

PROJECTES
 
 

En el nostre centre desenvolupem el treball per projectes. Aquests sorgeixen dels interessos dels nostres alumnes, de les seues característiques, de les seues necessitats i inquietuds.

Altres projectes que varien cada curs escolar són per exemple: Miró, Sorolla, Insectes, Ciència, etc...


EMAS upv